Thực đơn

Không gian

bàn ăn ngoài trời cơ sở 5 premium 340 bà triệu
Bánh Tráng Phú Cường cơ sở 3 - 104 Trần Phú
Bánh Tráng Phú Cường cơ sở 3 – 104 Trần Phú